Warunki zabudowy

Drewutni@

Zgodnie z warunkami technicznymi Prawa Budowlanego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku domki drewniane i garaże możemy postawić w oparciu o zgłoszenie budowlane, a nie jak dotychczas na podstawie pozwolenia na budowę. Rozporządzenie dotyczące usytuowania budynku wskazuje na jego odległości od granicy działki. Co prawda sama odległości się nie zmieniała, nadal będzie to wymagane 3 do 4 metrów od granicy, jednak będą dotyczyć one ścian bez okien i drzwi, oraz odpowiednio ścian z oknami i drzwiami. Aktualnie w rozporządzeniu mamy wskazane ‘otwory okienne i drzwiowe.’ Dodatkowo w wyjątkowych sytuacjach można będzie usytuować budynek w odległości 1,5 m od granicy działki, tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie to przewidywał. Aktualnie takie odstępstwo może mieć również podstawę w wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dopuszczalne jest również sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki, jeśli budynek ten będzie przylegał ścianą do ściany budynku już istniejącego na sąsiedniej działce, a jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dotychczas było to również możliwe, ale tylko w zabudowie jednorodzinnej. Po zmianach, przepis ten dotyczy wszelkiego rodzaju zabudowy.

Zmiany wprowadzone w styczniu 2018 r. dotyczą również sytuowania budynku gospodarczego oraz garaży. Dotychczas budynek gospodarczy oraz garaż o długości mniejszej niż 5,5 m i wysokości mniejszej niż 3 m można było sytuować przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Po zmianach budynek gospodarczy można w taki sposób usytuować bez względu na jego gabaryty, jeśli zaś chodzi o garaż, to ograniczenie co do wielkości pozostaje, jednak wydłużono dopuszczalną długość garażu z 5,5 na 6,5 m.

Przewiń do góry